احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 21 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏درکشورها‏ی‏ مختلف نظامها‏ی‏ حقوق‏ی‏ مستقل‏ی‏ وجود دارد که از‏ی‏کد‏ی‏گ

ادامه مطلب  

احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} احاله در حقوق بین الملل آقای عبدل نیا لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه : 21 صفحه  قسمتی از متن .doc :    ‏درکشورها‏ی‏ مختلف نظامها‏ی‏ حقوق‏ی‏ مستقل‏ی‏ وجود دارد که از‏ی‏کد‏ی‏گ

ادامه مطلب  

مدح حضرت امیرالمومنین  

امروز که مولا قسمت ام کرده بگویمانگار باید از خود حضرت حیدر بگویمجای خودم را نوکری حضرت قنبر بگویمیا که نه اوصافی ز جان پیغمبر بگویماز اینکه من را نوکری اش افتخار استیا که از ولی اللهی حضرت سرور بگویم امشب برای حضرت حیدر مست مستماز صاحب و ساقی حوض کوثر بگویمحیدر همیشه،هر لحظه برای من پدر بوداز بخشش بی اندازاش به نوکر بگویماری دلم می خواست امروز توی صحنشاین شعر بی ارزش را از این بلندتر بگویمشعر از خودم : رضا محمود صالحی

ادامه مطلب  

مدح حضرت امیرالمومنین  

امروز که مولا قسمت ام کرده بگویمانگار باید از خود حضرت حیدر بگویمجای خودم را نوکری حضرت قنبر بگویمیا که نه اوصافی ز جان پیغمبر بگویماز اینکه من را نوکری اش افتخار استیا که از ولی اللهی حضرت سرور بگویم امشب برای حضرت حیدر مست مستماز صاحب و ساقی حوض کوثر بگویمحیدر همیشه،هر لحظه برای من پدر بوداز بخشش بی اندازاش به نوکر بگویماری دلم می خواست امروز توی صحنشاین شعر بی ارزش را از این بلندتر بگویمشعر از خودم : رضا محمود صالحی

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

معجزه حضرت عشق ع❤❤  

یه حس خاصی بود که شاید نشه دقیق توضیحش داد حتی..قبل خواب به خدا گفتم خودت بیدارم کن برای نماز.
بعد دقیقا اذان رو ک دارن میگن، تو با صدای اذان ک نه با صدای سلامی که توی گوشت می پیچه بیدار میشی و بعد میفهمی چیه.. السلام علیک یا علی بن موسی الرضا ع.... دقیقا همین بوذ. بعد اونوری شدم تو تخت گ یهو صلوات خاصه حضرت پبلی شدتو مغزم... 
انگار یه صدای بی صدایی بهم میگلفت که چون توی کارتون مستند سازی آرام ، نیت و اسم حضرت ع هست، خودشون دستمون رو گرفتن.
یعنی جز این

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص  

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات متراژ 4000 متر مربع مجری طرح : سید محسن خراسانی محل اجرای طرح : پاکدشت ، شریف آباد ، روستای عبدل آباد اردیبهشت 88 استاد : جناب آقای امینی توضیحات : درخواست کننده تسهیل

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص  

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص

تحقیق درباره ی طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات 12 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: 12 طرح احداث گلخانه فلزی پیچ و مهره ای تولید صیفی جات متراژ 4000 متر مربع مجری طرح : سید محسن خراسانی محل اجرای طرح : پاکدشت ، شریف آباد ، روستای عبدل آباد اردیبهشت 88 استاد : جناب آقای امینی توضیحات : درخواست کننده تسهیل

ادامه مطلب  

همنشین حضرت داوود علیه السلام  

حضرت داوود علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! همنشین مرا در بهشت به من معرفی کن و نشان بده.
 
خداوند فرمود: متی (پدر حضرت یونس) همنشین تو در بهشت است. داوود اجازه خواست به دیدار متی برود، خداوند به او اجازه داد. او با فرزندش سلیمان به محل زندگی متی آمدند. خانه ای را دیدند که از برگ خرما ساخته شده بود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

همنشین حضرت داوود علیه السلام  

حضرت داوود علیه السلام عرض کرد: پروردگارا! همنشین مرا در بهشت به من معرفی کن و نشان بده.
 
خداوند فرمود: متی (پدر حضرت یونس) همنشین تو در بهشت است. داوود اجازه خواست به دیدار متی برود، خداوند به او اجازه داد. او با فرزندش سلیمان به محل زندگی متی آمدند. خانه ای را دیدند که از برگ خرما ساخته شده بود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

208-سفرنامه زیارت حضرت معصومه (1)  

سفرنامه:
از فضایل حضرت معصومه(ع) همه چیز را می شود دریافت، چون در مقام مادرم حضرت زهرا(ع)ست.
وقتی به مادر دسترسی نداری باید بروی قم، هر چه میخواهی رو باید از حضرت طلب کنی ، جامعه کبیره بخوانی و درک کنی مقام 
اهل بیت(ع) را، 
دو سالی هست، قرارم با حضرت همین بود و خواهد بود که ماهی یکبار توفیق زیارت بدهند
که خدا رو شکر همیشه به راه بود.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

آوینی/ آرامش  

نام حضرت علی(ع)، همیشه با خودش، آرامش به همراه می‌آورد. به نجف هم که می‌روی، آرامی.
شاید چون سید مرتضی هم نامش لقب آن حضرت است، این‌قدر نگاهش و حس بودنش، آرامش‌بخش است.
نگاه به چشمانش، در عکس بالای مزارش یا هر عکس دیگرش که می‌کنی، حس می‌کنی دارد به تو می‌گوید: «هنوز خیلی دیر نشده، برگرد!»

ادامه مطلب  

امام و کفاش  

بسم الله الرحمن الرحیم  
 
امام زمان حاضر ست 
 
این جریانی رو که میخوام بگم خودمم از یه خطیب شنیدم, در همین حدم نقل قول میکنم هنوز سندش رو بررسی نکردم... 
میگن یه نفر خیلی آرزو میکرد امام زمان رو ببینه..آخر هم حضرت رو دید، بعد میگفت آقاجان من همیشه میخوام شما رو ببینم تورو خدا ..حضرت بهش فرمود تو آدم باش من خودم میام بهت سر میزنم.. {میدونین دیگه امام صادق فرمود امام زمان روی همین فرش هایی که قدم میزارین قدم میزاره..توی همین بازار که میچرخید میچرخه.

ادامه مطلب  

امام و کفاش  

بسم الله الرحمن الرحیم  
 
امام زمان حاضر ست 
 
این جریانی رو که میخوام بگم خودمم از یه خطیب شنیدم, در همین حدم نقل قول میکنم هنوز سندش رو بررسی نکردم... 
میگن یه نفر خیلی آرزو میکرد امام زمان رو ببینه..آخر هم حضرت رو دید، بعد میگفت آقاجان من همیشه میخوام شما رو ببینم تورو خدا ..حضرت بهش فرمود تو آدم باش من خودم میام بهت سر میزنم.. {میدونین دیگه امام صادق فرمود امام زمان روی همین فرش هایی که قدم میزارین قدم میزاره..توی همین بازار که میچرخید میچرخه.

ادامه مطلب  

هالیود و امام دوازدهم (عج)  

حکم عملیات انتحاری و استشهادی از نطر علمای جهان تشیع :
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): جایز نیست.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله العظمی سیستانی چنین حکمی تا به حال صادر نفرموده اند و در فرهنگ شیعه وجود ندارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): عملیات انتحاری جایز نیست مگر در جائی که خطر متوجه اسلام باشد و راهی برای دفع خطر جز عملیات شهادت طلبانه وجود نداشته باشد و آن هم با

ادامه مطلب  

هالیود و امام دوازدهم (عج)  

حکم عملیات انتحاری و استشهادی از نطر علمای جهان تشیع :
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): جایز نیست.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله العظمی سیستانی چنین حکمی تا به حال صادر نفرموده اند و در فرهنگ شیعه وجود ندارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): عملیات انتحاری جایز نیست مگر در جائی که خطر متوجه اسلام باشد و راهی برای دفع خطر جز عملیات شهادت طلبانه وجود نداشته باشد و آن هم با

ادامه مطلب  

هالیود و امام دوازدهم (عج)  

حکم عملیات انتحاری و استشهادی از نطر علمای جهان تشیع :
دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی): جایز نیست.
دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی): حضرت آیت الله العظمی سیستانی چنین حکمی تا به حال صادر نفرموده اند و در فرهنگ شیعه وجود ندارد.
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی): عملیات انتحاری جایز نیست مگر در جائی که خطر متوجه اسلام باشد و راهی برای دفع خطر جز عملیات شهادت طلبانه وجود نداشته باشد و آن هم با

ادامه مطلب  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی
دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی zwnj;های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ zwnj;های رنگین) می zwnj;باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی
دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی zwnj;های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ zwnj;های رنگین) می zwnj;باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی  

دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی
دانلود کتاب آموزش هنر پته دوزی یکی از رو دوزی zwnj;های زیبای ایران پته دوزی است و هنری است که اختصاص به زنان خوش ذوق در استان کرمان دارد و زیبایی خیره کننده و چشم نوازی دارد مواد تشکیل دهنده پته شامل عریض (پارچه زمینه) و ریس (نخ zwnj;های رنگین) می zwnj;باشند چنانچه فرد علاقمندی هنر ...
دریافت فایل

ادامه مطلب  

دلیل نامگذاری صفا و مروه  

علت و راز نامیدن صفا به نام "صفا" و مروه‏ به اسم "مروه"
بعضی از روایات اشاره دارد که پس از هبوط حضرت آدم و حوا از بهشت به زمین، هر دو در مکه فرود آمدند. حضرت آدم بر کوه صفا و حضرت حوا بر کوه مروه فرود آمدند. همچنین نقل شده است که امام حسین(ع) در این باره فرمودند: "صفا را به این خاطر صفا خوانده‏‌اند که" مصطفی "و برگزیده شده، حضرت آدم بود که بر کوه صفا هبوط کرد لذا از اسم آدم (یعنی از کلمه مصطفی) نامی و اسمی برای کوه اتخاذ شد و دلیل بر این که آدم مصطفی ا

ادامه مطلب  

دلیل نامگذاری صفا و مروه  

علت و راز نامیدن صفا به نام "صفا" و مروه‏ به اسم "مروه"
بعضی از روایات اشاره دارد که پس از هبوط حضرت آدم و حوا از بهشت به زمین، هر دو در مکه فرود آمدند. حضرت آدم بر کوه صفا و حضرت حوا بر کوه مروه فرود آمدند. همچنین نقل شده است که امام حسین(ع) در این باره فرمودند: "صفا را به این خاطر صفا خوانده‏‌اند که" مصطفی "و برگزیده شده، حضرت آدم بود که بر کوه صفا هبوط کرد لذا از اسم آدم (یعنی از کلمه مصطفی) نامی و اسمی برای کوه اتخاذ شد و دلیل بر این که آدم مصطفی ا

ادامه مطلب  

تعبیر خواب دیدن حضرت مهدی  

تعبیر خواب دیدن
حضرت مهدیتعبیر خواب
ظهور حضرت مهدی,تعبیر خواب ظهور,تعبیر خواب حضرت مهدی,تعبیر خواب دیدن
حضرت مهدی,تعبیر خواب دیدن ظهور حضرت مهدی,تعبیر خواب ظهور امام زمان,تعبیر
ظهور حضرت مهدی در خواب,تعبیر ظهور حضرت مهدی در خواب دیدن
شوید ظهور حضرت مهدی چه تعبیری دارد
تعبیر خواب ظهور حضرت مهدی از دید شیخ طوسی
تعبیر خواب دیدن حضرت مهدی ، افزایش روزی و مال حلال است
تعبیر خواب دیدن ظهور حضرت مهدی ، بهبود اوضاع و شرایط است
تعبیر خواب ظهور حضر

ادامه مطلب  

تعبیر خواب دیدن حضرت مهدی  

تعبیر خواب دیدن
حضرت مهدیتعبیر خواب
ظهور حضرت مهدی,تعبیر خواب ظهور,تعبیر خواب حضرت مهدی,تعبیر خواب دیدن
حضرت مهدی,تعبیر خواب دیدن ظهور حضرت مهدی,تعبیر خواب ظهور امام زمان,تعبیر
ظهور حضرت مهدی در خواب,تعبیر ظهور حضرت مهدی در خواب دیدن
شوید ظهور حضرت مهدی چه تعبیری دارد
تعبیر خواب ظهور حضرت مهدی از دید شیخ طوسی
تعبیر خواب دیدن حضرت مهدی ، افزایش روزی و مال حلال است
تعبیر خواب دیدن ظهور حضرت مهدی ، بهبود اوضاع و شرایط است
تعبیر خواب ظهور حضر

ادامه مطلب  

شباهت های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع)  

شباهت های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع)برخی از شباهت‌های حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیم و اسماعیل (ع) را مشاهده نمایید.شباهت های متعددی برای حضرت حجت (عج) با حضرت ابراهیمو حضرت اسماعیل علیهما السلام روایت شده . از جمله  بنای خانه خدا و سرد شدن آتش و...اما مهم ترین شباهت های حضرت مهدی (عج) با حضرت ابراهیم علیه السلام عبارتند از:مخفی بودن ولادت و سرعت رشد و بالندگی [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1