خستم از خودم...  

خسته شدم از خودم از این بد قولی ها چند ماهی بود خوب شده بودم. رو قول هایی که داده بودم می موندم. کاری نمی کردم که به خودم و اطرافیان آسیب برسونم ...دو روزی هست انگار تو هوا معلق موندم هیچی نمیتونه حالم و خوب کنه. فقط تظاهر می کنم همه شور و حال خوبم از بین رفت چقدر پر از حس بدم ... عجیب دلم گرفته و خودمو به اون راه میزنم حوصله گریه زاری ندارم. حوصله حرف زدن و درد دل کردن هم ندارم خستم از خودم از ... 

ادامه مطلب  

خستم از خودم...  

خسته شدم از خودم از این بد قولی ها چند ماهی بود خوب شده بودم. رو قول هایی که داده بودم می موندم. کاری نمی کردم که به خودم و اطرافیان آسیب برسونم ...دو روزی هست انگار تو هوا معلق موندم هیچی نمیتونه حالم و خوب کنه. فقط تظاهر می کنم همه شور و حال خوبم از بین رفت چقدر پر از حس بدم ... عجیب دلم گرفته و خودمو به اون راه میزنم حوصله گریه زاری ندارم. حوصله حرف زدن و درد دل کردن هم ندارم خستم از خودم از ... 

ادامه مطلب  

خستم از خودم...  

خسته شدم از خودم از این بد قولی ها چند ماهی بود خوب شده بودم. رو قول هایی که داده بودم می موندم. کاری نمی کردم که به خودم و اطرافیان آسیب برسونم ...دو روزی هست انگار تو هوا معلق موندم هیچی نمیتونه حالم و خوب کنه. فقط تظاهر می کنم همه شور و حال خوبم از بین رفت چقدر پر از حس بدم ... عجیب دلم گرفته و خودمو به اون راه میزنم حوصله گریه زاری ندارم. حوصله حرف زدن و درد دل کردن هم ندارم خستم از خودم از ... 

ادامه مطلب  

خستم از خودم...  

خسته شدم از خودم از این بد قولی ها چند ماهی بود خوب شده بودم. رو قول هایی که داده بودم می موندم. کاری نمی کردم که به خودم و اطرافیان آسیب برسونم ...دو روزی هست انگار تو هوا معلق موندم هیچی نمیتونه حالم و خوب کنه. فقط تظاهر می کنم همه شور و حال خوبم از بین رفت چقدر پر از حس بدم ... عجیب دلم گرفته و خودمو به اون راه میزنم حوصله گریه زاری ندارم. حوصله حرف زدن و درد دل کردن هم ندارم خستم از خودم از ... 

ادامه مطلب  

خاطره  

روز غمگینی ست ، صدای پای رفتن باز هم نزدیکتر میشودبرکت این خانه را دوست داشتم ... خانه مان همیشه شلوغ بودآدمها ، می آمدند و می رفتند... مدت مدیدی نبود که به این شلوغی اخت کرده بودم  حتی کبوتر ها هم با این خانه ما اخت شده بودند ... از یک در می آمدند داخل و از یک در دیگر میرفتنداما صدای پای رفتن می آید ...فلاویا امروز رفت انگلیس ، امید دو هفته دیگر عازم آمریکاست ، ایمان راهی کانادا تا چند ماه دیگرحسين هم فکر رفتن به سرش زده ، من هم که رفتن و نمان

ادامه مطلب  

خاطره  

روز غمگینی ست ، صدای پای رفتن باز هم نزدیکتر میشودبرکت این خانه را دوست داشتم ... خانه مان همیشه شلوغ بودآدمها ، می آمدند و می رفتند... مدت مدیدی نبود که به این شلوغی اخت کرده بودم  حتی کبوتر ها هم با این خانه ما اخت شده بودند ... از یک در می آمدند داخل و از یک در دیگر میرفتنداما صدای پای رفتن می آید ...فلاویا امروز رفت انگلیس ، امید دو هفته دیگر عازم آمریکاست ، ایمان راهی کانادا تا چند ماه دیگرحسين هم فکر رفتن به سرش زده ، من هم که رفتن و نمان

ادامه مطلب  

خاطره  

روز غمگینی ست ، صدای پای رفتن باز هم نزدیکتر میشودبرکت این خانه را دوست داشتم ... خانه مان همیشه شلوغ بودآدمها ، می آمدند و می رفتند... مدت مدیدی نبود که به این شلوغی اخت کرده بودم  حتی کبوتر ها هم با این خانه ما اخت شده بودند ... از یک در می آمدند داخل و از یک در دیگر میرفتنداما صدای پای رفتن می آید ...فلاویا امروز رفت انگلیس ، امید دو هفته دیگر عازم آمریکاست ، ایمان راهی کانادا تا چند ماه دیگرحسين هم فکر رفتن به سرش زده ، من هم که رفتن و نمان

ادامه مطلب  

خاطره  

روز غمگینی ست ، صدای پای رفتن باز هم نزدیکتر میشودبرکت این خانه را دوست داشتم ... خانه مان همیشه شلوغ بودآدمها ، می آمدند و می رفتند... مدت مدیدی نبود که به این شلوغی اخت کرده بودم  حتی کبوتر ها هم با این خانه ما اخت شده بودند ... از یک در می آمدند داخل و از یک در دیگر میرفتنداما صدای پای رفتن می آید ...فلاویا امروز رفت انگلیس ، امید دو هفته دیگر عازم آمریکاست ، ایمان راهی کانادا تا چند ماه دیگرحسين هم فکر رفتن به سرش زده ، من هم که رفتن و نمان

ادامه مطلب  

خاطره  

روز غمگینی ست ، صدای پای رفتن باز هم نزدیکتر میشودبرکت این خانه را دوست داشتم ... خانه مان همیشه شلوغ بودآدمها ، می آمدند و می رفتند... مدت مدیدی نبود که به این شلوغی اخت کرده بودم  حتی کبوتر ها هم با این خانه ما اخت شده بودند ... از یک در می آمدند داخل و از یک در دیگر میرفتنداما صدای پای رفتن می آید ...فلاویا امروز رفت انگلیس ، امید دو هفته دیگر عازم آمریکاست ، ایمان راهی کانادا تا چند ماه دیگرحسين هم فکر رفتن به سرش زده ، من هم که رفتن و نمان

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

رفتن اکران نمی شود  

فیلم سینمایی «رفتن» به کارگردانی نوید محمودی و تهیه کنندگی جمشید محمودی
که قرار بود از ۱۸ اسفندماه اکران شود به دلیل مشکلات فنی فیلم به تعویق
افتاد.

زمان اکران فیلم متعاقبا اعلام خواهد شد.

«رفتن» روایتگر داستان عشقی است که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار
گم می‌شود، قصه‌ عشقی که از همه‌چیز غیر از معشوق رنج می‌بیند، «رفتن» قصه
درد است، درد خانه به دوشی، درد مهاجرت.
عوامل فیلم  عبارتند از: نویسنده: جمشید محمودی ( بر اساس طرحی از ن

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

دفاع من  

دفاع انجام شد توشرایط حاد و افتضاح جسمی من مریض و ناتوان بودم بدجور،یک هفته تب سرماخوردگی استخون درد و استرس دفاع یک طرف سنجد مریض یک طرف دنیای من هم این وسط به هم ریخته .وسط دفاع دیگه از ضعف توان ایستادن نداشتم نشستم ولی بالاخره تمام شد یک سری مقاله ها کارشد یک سری کارها انجام شد و........حالا من موندم و دلی که میگه ادامه تحصیل بده و شرایط بد خودم همه حوزه به هم ریختگی هست امیدوارم به زودی زود اوضاع خوب بشه طوری من بتونم خودم جمع و.جور کنم بتون

ادامه مطلب  

 

همسر نزدیک ۷ اومد، پسرخاله ش زنگ زد که بریم استخر. خودم همیشه تشویقش کردم که بره. برای روحیه ش خوبه. هماهنگ کردن و رفتن. به داداششم زنگ زد. اونم گفت به دامادمونم بگم بیاد.الان رفته و من تنهام. قبلا تو ذهنم بود هروقت استخر رفت من برم خونه مامانم. ولی الان یکدفعه پیش اومد، منم بابت دو روز بیرون رفتن و راه رفتن پا درد دارم، بیحال دراز کشیدم. نشد جایی برم. امشب باید تنهایی طی کنم. حال هیچ کاری هم ندارم!

ادامه مطلب  

 

همسر نزدیک ۷ اومد، پسرخاله ش زنگ زد که بریم استخر. خودم همیشه تشویقش کردم که بره. برای روحیه ش خوبه. هماهنگ کردن و رفتن. به داداششم زنگ زد. اونم گفت به دامادمونم بگم بیاد.الان رفته و من تنهام. قبلا تو ذهنم بود هروقت استخر رفت من برم خونه مامانم. ولی الان یکدفعه پیش اومد، منم بابت دو روز بیرون رفتن و راه رفتن پا درد دارم، بیحال دراز کشیدم. نشد جایی برم. امشب باید تنهایی طی کنم. حال هیچ کاری هم ندارم!

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام ماه پیشونی  

دانلود آهنگ جدید و زیبای هوروش بند به نام ماه پیشونی از رسانه موزیک 364Download New Music Hoorosh Band – Mah Pishoni ♪♪♫♫♪با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بُردی پاک این دل شده مست و خراب تو ببین این دلو نابود کن گول زدی بردی وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه صبر کنه راهو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یدونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیست یالا پاشو بیا پش من والا اون ناز و کرشمه رو ببینم مارا جادو میکنی وال

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام ماه پیشونی  

دانلود آهنگ جدید و زیبای هوروش بند به نام ماه پیشونی از رسانه موزیک 364Download New Music Hoorosh Band – Mah Pishoni ♪♪♫♫♪با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بُردی پاک این دل شده مست و خراب تو ببین این دلو نابود کن گول زدی بردی وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه صبر کنه راهو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یدونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیست یالا پاشو بیا پش من والا اون ناز و کرشمه رو ببینم مارا جادو میکنی وال

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام ماه پیشونی  

دانلود آهنگ جدید و زیبای هوروش بند به نام ماه پیشونی از رسانه موزیک 364Download New Music Hoorosh Band – Mah Pishoni ♪♪♫♫♪با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بُردی پاک این دل شده مست و خراب تو ببین این دلو نابود کن گول زدی بردی وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه صبر کنه راهو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یدونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیست یالا پاشو بیا پش من والا اون ناز و کرشمه رو ببینم مارا جادو میکنی وال

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام ماه پیشونی  

دانلود آهنگ جدید و زیبای هوروش بند به نام ماه پیشونی از رسانه موزیک 364Download New Music Hoorosh Band – Mah Pishoni ♪♪♫♫♪با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بُردی پاک این دل شده مست و خراب تو ببین این دلو نابود کن گول زدی بردی وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه صبر کنه راهو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یدونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیست یالا پاشو بیا پش من والا اون ناز و کرشمه رو ببینم مارا جادو میکنی وال

ادامه مطلب  

دانلود آهنگ جدید هوروش بند بنام ماه پیشونی  

دانلود آهنگ جدید و زیبای هوروش بند به نام ماه پیشونی از رسانه موزیک 364Download New Music Hoorosh Band – Mah Pishoni ♪♪♫♫♪با انگشت همه نشون میدن منو ماه پیشونی قلبمو خوب زدی بُردی پاک این دل شده مست و خراب تو ببین این دلو نابود کن گول زدی بردی وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شمارتو بگیرم و زنگ بزنم نمیتونه صبر کنه راهو کسی جلودارم نیست مث تو یکی یدونه آخه تو این عالم نیست حالیم نیست یالا پاشو بیا پش من والا اون ناز و کرشمه رو ببینم مارا جادو میکنی وال

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1