دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع: دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F  با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر  

ادامه مطلب  

دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع: دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F  با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر  

ادامه مطلب  

دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع: دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F  با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر  

ادامه مطلب  

دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم موضوع: دانلو د فایل فلش فارسی گوشی سامسونگ SM-G935F  با مشخصه XXU1DQD7 با اندروید 7.0 با لینک مستقیم   میتوانید فایل مورد نیاز این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید با تشکر  

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

اتفاقی فهمیدم پسر سه ساله ام حافظ قرآن است  

اتفاقی فهمیدم پسر 3 ساله‌ام حافظ قرآن است
مرضیه جمالی، مادر اميرحسين 14 ساله و محمدامین 8 ساله حافظان کل قرآن کریم در گفت‌وگو با کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ گفت: پنج سال پیش اميرحسين به‌صورت غیر حضوری(تلفنی) حفظ قرآن را شروع کرد و بعد از شش ماه توانست جزء 30 را به اتمام برساند؛ خبر نداشتم که وقتی با اميرحسين قرآن می‌خواندیم برادر سه ساله‌اش هم آیات را به ذهن می‌سپرد.
وی ادامه داد:
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

پروفایل،دلتگی  

"دوست دارید بدانید چه کسى عکس پروفايل 
شمارا چک مى کند؟!"
بگذارید من به شما بگویم
آن بنده ى خدایى که با دل شکسته رهایش 
کرده اید..
آن بنده ى خدایى که خیلى وقت است سراغش را نمى گیرید
آن کسى که وابسته اش کرده اید و بى توجه به این که ،چه بر سرش مى آید دنبال زندگى خودتان رفته اید
او
بارها در طول روز
عکس پروفايل شما را چک میکند!
بارها...

@hhabse_abad

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

عکس پروفایل شما چه اطلاعاتی به دیگران می‌دهد  

عکس پروفايل، شخصیت شما را نشان می‌دهد. به پیامی که دوست دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، بیندیشید و سپس عکس پروفايل را انتخاب کنید. آیا دوست دارید شاد و مهربان به نظر بیایید یا جدی و سخت‌گیر؟
‍عکس‌های هنری، ویرایش شده یا قدیمی، فایده‌ای برای پروفايل‌های حرفه‌ای مثل لینکدین ندارند. بهتر است تصویری واضح، بدون ویرایش و جدید از خودتان در پروفايل قرار دهید تا در قرارهای حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید!
ghabzi.ir

ادامه مطلب  

711  

تگزاس رو عملا آب برده! روزانه ده ها عکس می بینم از مردمی که توی خونه هاشون تا کمر توی آب گیر افتادن و منتظر کمکن یا نیروهای امدادی که سخاوتمندانه و بدون خستگی، شبانه روز، در حال امدادرسانی هستن اما بارون امان نمی ده. هر جا پا می ذاری یا میری خرید ازت می پرسن می خوای به صلیب سرخ کمک کنی یا نه؟ عجیب ترین عکسی که دیدم عکسی بود که تایمز توی صفحه ی اینستاگرامش گذاشته بود. 6 پیرزن و 3 گربه توی خانه ی سالمندان گیر افتاده بودن. عکس پیرزن ها رو نشون می داد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1