دار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشات  

يادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشاتخورشید و بردار و بیا آفتابی شو به خاطرميادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشاتخورشید و بردار و بیا آفتابی شو به خاطرمقرارمون يادت نره دیر نکنی منتظرمقرارمون يادت نره دوستت دارم يادت نرهقرارمون يادت نره دوست دارم يادت نرهقرارمون ساعت عشق کنار دلشوره زدنکنار دلواپسی و ترس یه وقت نیومدنعاشقم و عاشق تو از همه دیوونه ترمقرارمون يادت

ادامه مطلب  

دار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشات  

يادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشاتخورشید و بردار و بیا آفتابی شو به خاطرميادت نره دوست دارم خیلی دلم تنگه براتدار و ندارم رو بگیر مال خودت ، مال چشاتخورشید و بردار و بیا آفتابی شو به خاطرمقرارمون يادت نره دیر نکنی منتظرمقرارمون يادت نره دوستت دارم يادت نرهقرارمون يادت نره دوست دارم يادت نرهقرارمون ساعت عشق کنار دلشوره زدنکنار دلواپسی و ترس یه وقت نیومدنعاشقم و عاشق تو از همه دیوونه ترمقرارمون يادت

ادامه مطلب  

متن اهنگم  

تو رو از دور دلم دید اما نمي دونست چه سرابی دیده منِ دیوونه چه مي دونستم زندگی،برام چه خوابی دیده نمي دونی نمي دونی ای عشق کسی که جوونیشو ریخنه به پات واسه اینکه تو رو از دست نده چه عذابی، چه عذابی دیدهــــــآه ای دلِ مغموم آروم باش آروم ای حالِ نامعلوم آروم باش آروم نیستی اما هنوزم کنارمي نیستی اما هنوزم اینجایی روزی صد هزار دفعه ميميرم اگه احساس کنم تنهایی هرکجا رفتی و هر جا موندی منُ بی خبر نذار از حالت اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بی

ادامه مطلب  

متن اهنگم  

تو رو از دور دلم دید اما نمي دونست چه سرابی دیده منِ دیوونه چه مي دونستم زندگی،برام چه خوابی دیده نمي دونی نمي دونی ای عشق کسی که جوونیشو ریخنه به پات واسه اینکه تو رو از دست نده چه عذابی، چه عذابی دیدهــــــآه ای دلِ مغموم آروم باش آروم ای حالِ نامعلوم آروم باش آروم نیستی اما هنوزم کنارمي نیستی اما هنوزم اینجایی روزی صد هزار دفعه ميميرم اگه احساس کنم تنهایی هرکجا رفتی و هر جا موندی منُ بی خبر نذار از حالت اگه تنها شدی و دلت گرفت خبرم کن که بی

ادامه مطلب  

به توان  

دارم از خستگی وا مي رمامروز خیلی کار کردمالان تازه یک ربع نشستم دارم خستگی در مي کنميکم نگران آیندممي دونم باید بسپارم به خداولی دل دیگههورررا فردا سمينار مي رموقتی سمينار های انگلیسی مي رمخوشم مي اد که مي فهممامروز کنگر پاک کردمباقالی دسته کردمنخود گرفتم که هنوز پاکشون نکردمبجاش توی مبل فرو رفتمدارم برای فردا غذا درست مي کنم چون برسم خونهاز خستگی مي افتم احتمالاخدارو شکرچاه خونمون تعمير کار اومد درست شدپکیج درست شدتعمير کار اصلی چرخ هم

ادامه مطلب  

دلتنگی  

داره ميشه سه هفتهسه هفته که هر روزش دلم براش تنگ شدهو این ۴ روز گذشته شدیدتر شدهدیگه رسما ميخوام سرم بکوبم توی دیواراین احساس دلتنگياین حجم زیاد داره کلافه ام مي کندلم براش تنگ شده خب درسته که من ادم احساسی هستمولی هیچوقت با احساسم تصميم نگرفتمدیگه نمي دونم چی کار کنم از شر این حس خلاص بشمهر چقدر که سرم گرم مي کنمدوباره وسط روز یا اخر شب توی ذهنمهکاش ميشد ذهنم خاموش کنمکاش یه راهی بودخسته کنندسپی نوشت: به خودم ميگم درست ميشیدرست ميشیب

ادامه مطلب  

نماز: پیامی از سوی خدا  

 
 مي دانم هر از گاهی دلت تنگ مي شود
همان دل های بزرگی که جای من در آن است، آن قدر تنگ مي شود که حتی يادت مي رود من آنجایم.
دلتنگي هایت را از خودت بپرس و نگران هیچ چیز نباش!
هنوز من هستم.
هنوز خدایت همان خداست!هنوز روحت از جنس من است!اما من نمي خواهم تو همان باشی!تو باید در هر زمان بهترین باشی.نگران شکستن دلت نباش! [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

ساروس  

افکارم یکم بهم ریخته اسميشه در یک لحظه هم خیلی خوشحال و ذوق زده بودو هم نگران بودمن الان دقیقا همين هستمبرای یه موضوعی خیلی خوشحالمو برای موضوع دیگه خیلی نگرانبرای نگرانیم که کاری از دستم بر نمي ادایشون لج کردن ميگن تا اطلاع ثانوی کمک نمي خوانفقط مي تونم به نگرانیم ادامه بدم و دعا کنم حالش خوب باشهخیلی لجبازهیعنی انقدر نميگه چشه دیگه دارم به بیمار های بد خیم و تصادف و اینافکر مي کنممثلا فکر مي کنم نکنه تصادف کرده احتیاج به خون دارهیعنی فکر

ادامه مطلب  

سرباز وطن آزاد شد  

دلمان ميخواست که برگردیبا تمام زخمهایی که مي دانستیم بر روح و پیکرت وارد گشته مي خواستیم پیوستنت به آغوش خانواده را با خوشحالی به نظاره بنشینیم ،اما کیست که نداند اسارت در پنجه ی کفتارانی که خود ماوا و آشیانه ای ندارند چه مي تواند باشد.کسانی که به خود بی رحمند و انسان را نه به انسانیت مي سنجند.سرباز ،مرزبان عزیز وطنم از روزی که خبر اسارتت رسید خدا ميداند که هر لحظه چه در خاطرم از اینکه چه بر سرت مي آورند ميگذشت.اما امروز شنیدم که رها شدی ، نه

ادامه مطلب  

سرباز وطن آزاد شد  

دلمان ميخواست که برگردیبا تمام زخمهایی که مي دانستیم بر روح و پیکرت وارد گشته مي خواستیم پیوستنت به آغوش خانواده را با خوشحالی به نظاره بنشینیم ،اما کیست که نداند اسارت در پنجه ی کفتارانی که خود ماوا و آشیانه ای ندارند چه مي تواند باشد.کسانی که به خود بی رحمند و انسان را نه به انسانیت مي سنجند.سرباز ،مرزبان عزیز وطنم از روزی که خبر اسارتت رسید خدا ميداند که هر لحظه چه در خاطرم از اینکه چه بر سرت مي آورند ميگذشت.اما امروز شنیدم که رها شدی ، نه

ادامه مطلب  

199  

سلام به همه. چه خبرا؟ خوش ميگذره؟ این روزها سرم خیلی شلوغه ولی ميخونمتون.از ادامه ی پست قبل بگم و برم.راستی همه ی نمره هام اومد و به لطف دعای شما و محبت اساتید همه به سلامتی و با نمره های خوب پاس شدخب روزهای هفته که همش مثل همه و فقط آخر هفته ها کمي متفاوت ميشه، که البته من همون رو هم به ریز یادم نیست چی به چی بود. جز اینکه چهارشنبه بیست و یک اسفند سالگرد عقدمون بود و منم برای سامان از دوستم که محصولات اوریف.لیم. ميفروشه یه ست عطر و اسپری خریده بود

ادامه مطلب  

قدیم ندیم ها  

قدیم ندیم ها کسی یه اشاره ای به کم شنوایی ام مي کرد زودی غمباد مي گرفتم سرم مي رفت تو لاک خودم رزها گريه ميکردم به زمين و آسمون بد و بیراه مي گفتم .الان اما نه نه که پوستم کلفت تر شده باشه برعکس ....ولی دیگه حقیقت را کتمان نميکنم .... به یکی ميگم داد نزن ميگه نميشنوی دیگه .....خند ه ام مي گیره

ادامه مطلب  

قدیم ندیم ها  

قدیم ندیم ها کسی یه اشاره ای به کم شنوایی ام مي کرد زودی غمباد مي گرفتم سرم مي رفت تو لاک خودم رزها گريه ميکردم به زمين و آسمون بد و بیراه مي گفتم .الان اما نه نه که پوستم کلفت تر شده باشه برعکس ....ولی دیگه حقیقت را کتمان نميکنم .... به یکی ميگم داد نزن ميگه نميشنوی دیگه .....خند ه ام مي گیره

ادامه مطلب  

فرصت / تهدید!  

استارت--الان که دارم مي نویسم قلبم خیلی درد ميکنه.یکی چند روزه یه جور خاصیم.انگار یه چیزی ميخواد بشه و من نگرانش باشم.شایدم چند مين دیگه وایسه و این بشه آخرین پست دنیای فانیم!اینکه الان چرا این مدلی شده رو شاید به چندین فاکتور بستگی داره و الان که دارم تایپ ميکنم هدست گذاشتم تو گوشم کمتر اذیت بشم.قبل--یه سری اتفاقا تو زندگی مي افته که با عقل جور در نمي یاد.اصلا" و ابدا!من عمرا" باورم ميشد که شهید پلارک مزارش بوی گلاب ميده!من عمرا" باور مي

ادامه مطلب  

ممکن است هیچوقت گریه نکند!!!!  

همدیگر را یکهو ول نکنید!آدم است قلب داردروح داردميشکندمریض ميشوداز خودش و همه ی دنیای اطرافش خسته ميشودهمدیگر را یکهو ول نکنید!آدم استکارهای عجیب و غریب ميکندتصميم های دیوانه وار ميگیردآدم استممکن است دیگر هیچ وقت خوب نشود!

ادامه مطلب  

4.شما مثل من نباشید... باور کنید  

نه به شما فکر مى کند.. نه با شنیدن اسمتان دلش مى لرزد..نه "دل تنگ" شماست..نه با هواى بارانى یاد شما مى افتد..نه بارها ترانه ى مورد علاقه یتان را گوش مى دهد..نه از نبودتان گريه مى کند..نه "دوستتان دارد"...باور کنید اگر غیر از این بود "مى آمد"...خودتان را "گول" نزنید...اگر غیر از این بود "مى آمد" باور کنید "مى آمد"باور کنید .......

ادامه مطلب  

Amen  

امروز ما اینجا هستیم تا قدرت محبت کردن را داشته باشیم. امروز ما در مسیح خداوند حق خود را از شیطان پس خواهیم گرفت. شیطان تنها وحشتی که از تو مي تواند داشته باشد فقط اسم مسیح است. امروز ما محبت ميکنیم چون اول خدا محبت است دوم ما ميبخشیم زیرا خدا بخشنده است سوم ما قدرت شیطان را باطل مي کنیم همانطور ‌که مسیح خداوند روی صلیب قدرتش را باطل کرد.امروز قدرت هر کاری را داریم در نام مسیح  پس از قدرتی ‌که خدا به تو داده استفاده کنهوشیار و بیدار باش تو هی

ادامه مطلب  

نمیدونم چی بگم....  

نميدونم چی بگم 
امروز یه چیزایی شنیدم که یکی پشت سرم حرف زده اولش خیلی ناراحت شدم به نظر من وقتی یه رابطه تموم ميشه بهتره همه چیزش تموش بشه . نه اینکه بخواییم کالبد شکافی کنیم بشنیم فکرکنیم چه اتفاقاتی افتاد چی بهمون گذشت بعد یه سری حرف مزخرف هم خودمون بهش اضافه کنیم و بنویسم تو وبلاگ . اینجا رو با مهد کودک اشتباه گرفتی دوست نسبتا محترم ( البته دوست که نميشه گفت یه چیز دیگه باید گفت ) خلاصه بگذرم بعد گذشت چن دقیقه آروم شدم و متاسف شدم که چقدر

ادامه مطلب  

فراموشی....تولد  

یادمه یکی بهم گف  اگه همه فراموشت کنن  چی ???منم گفتم  برام مهم نیس همه فراموشم کنن  فقط  برام مهم یه نفر که فراموشم نکنه اون فراموشم کنه انگا همه فراموشم کردن گفت کی ؟؟؟؟؟منم گفتم خدا . خدا که بنده هاش رو هیچوقت  فراموش نميکنه  گفتم اره خداهیچوقت بنده هاش رو فراموش نميکنه ولی حالا ................................................................................... بددردیه که رفیق ادم تولد رفیقش یادش بره یادمه تولدم تبریک ميگفتی  اما حالا تولدم شد و تبریک نگف

ادامه مطلب  

فراموشی....تولد  

یادمه یکی بهم گف  اگه همه فراموشت کنن  چی ???منم گفتم  برام مهم نیس همه فراموشم کنن  فقط  برام مهم یه نفر که فراموشم نکنه اون فراموشم کنه انگا همه فراموشم کردن گفت کی ؟؟؟؟؟منم گفتم خدا . خدا که بنده هاش رو هیچوقت  فراموش نميکنه  گفتم اره خداهیچوقت بنده هاش رو فراموش نميکنه ولی حالا ................................................................................... بددردیه که رفیق ادم تولد رفیقش یادش بره یادمه تولدم تبریک ميگفتی  اما حالا تولدم شد و تبریک نگف

ادامه مطلب  

شاید سهم من همین باشد...  

نمي دونم
شاید سهم من همين باشه
همين که این گوشه از دنیای مجازی بیام و برای خودم بنویسم
 
هربار که مي بینم یه نظر جدید ثبت شده، از نگرانی دلم ميریزه
نکنه اینجا رو پیدا کرده باشی و احساسات منو بی پرده بخونی
 
ولی نه
تو اینجا رو يادت نمياد
تو بی هوش و هواس خودمي
 
دوست ندارم اینجا رو بخونی
دوست ندارم احساساتم رو بی پرده بدونی
عاخه مي ترسم بدت بیاد
تو از احساساتِ پرشور بدت مياد
منم تورو همينطوری که هستی دوست دارم
همينطوری که هستی
 
این روح

ادامه مطلب  

پرسش و پاسخ  

✞  ☜پرسش:اهميت شهادت دادن چیست؟✓پاسخ:شهادت دادن مهم است و امری است اجباری چونکه فرمان مسیح است. شهادت دادن یک توصیه یا یک کار اختیاری نیست بلکه فرمان مسیح است : "بروید"و مهم است چون جان انسانها بینهایت مهم است. جان انسانها ارزش دارد چون به شباهت خدا آفریده شده است. جان انسان آنقدر پر ارزش است که خون عیسی مسیح خداوند برای آنها ریخته شده است.جهنم واقعیتی تلخ است  جاییکه در آن گريه ، فشار دندان ، آتش و تاریکی حکمفرماست . خدا نیکوست ولی

ادامه مطلب  

126  

وقتایی که عنوان مناسبی به ذهنم نميرسه به جای درگیر شدن با اینکه چه عنوانی انتخاب کنم، بهتره از همين اعداد ترتیبی استفاده کنم. چون وقتی زور ميزنی که عنوان پیدا کنی، معمولا یه عنوان به درد نخور پیدا ميکنی یا حتی بدتر اینکه يادت ميره چی ميخواستی بگی. ميدونم که این دو سه روز زیادی حرف زدم، ولی خب همين حرف زدنا مث سوپاپ اطمينان برای مغز من هست. وقتی اینجا حرفام رو مي‌نویسم، احساس سبکبالی ميکنم. و خب از بچگی هم خاطره نوشتن رو دوس داشتم. یکی دیگه

ادامه مطلب  

روزی از این شهر خواهم رفت  

روزی از این شهر خواهم رفتو یکباره آنرا با تمام خوبی ها و بدی هایش ترک خواهم گفتدلبستگی ها ، عاشقی ها و خاطراتم را وا مي گذارم و با تنهایی ام سفر مي کنم ثانیه های دلتنگي ام را با خود مي برم نمي فروشم متای گرانبهایی را که تنها مرا سوزاند و چون فولاد آبدیده ام کرد مي خرم چمدانی پر از انتظار شاید که در سفر به فریادم برسد توشه ای بر نخواهم داشت ، سبک آمده ام ، سبک مي رومو تو را...تو را که هیچ وقت نبودی به خدایت مي سپارم و تو را نیز ترک خواه

ادامه مطلب  

روزی از این شهر خواهم رفت  

روزی از این شهر خواهم رفتو یکباره آنرا با تمام خوبی ها و بدی هایش ترک خواهم گفتدلبستگی ها ، عاشقی ها و خاطراتم را وا مي گذارم و با تنهایی ام سفر مي کنم ثانیه های دلتنگي ام را با خود مي برم نمي فروشم متای گرانبهایی را که تنها مرا سوزاند و چون فولاد آبدیده ام کرد مي خرم چمدانی پر از انتظار شاید که در سفر به فریادم برسد توشه ای بر نخواهم داشت ، سبک آمده ام ، سبک مي رومو تو را...تو را که هیچ وقت نبودی به خدایت مي سپارم و تو را نیز ترک خواه

ادامه مطلب  

کودکان نیز افسرده می شوند  

بسیاری از افراد تصور مي‌کنند افسردگی
تنها گریبانگیر بزرگسالان مي‌شود، در حالی که کودکان نیز دچار افسردگی
مي‌شوند. بر اساس آمارها 10 درصد از کودکان انگلیسی که در سنین 5 تا 16 سال
قرار دارند، از مشکلات روانی رنج مي‌برند و 4 درصد از این کودکان نیز
مشکلاتی مانند استرس و افسردگی دارند.راه‌های متعددی برای تشخیص
مشکلات روانی در کودکان وجود دارد که مهمترین آن‌ها ناراحتی مداوم و
نگرانی‌های بی‌دلیل کودک است که به موضوع خاصی مربوط نمي‌شود.همچ

ادامه مطلب  

کودکان نیز افسرده می شوند  

بسیاری از افراد تصور مي‌کنند افسردگی
تنها گریبانگیر بزرگسالان مي‌شود، در حالی که کودکان نیز دچار افسردگی
مي‌شوند. بر اساس آمارها 10 درصد از کودکان انگلیسی که در سنین 5 تا 16 سال
قرار دارند، از مشکلات روانی رنج مي‌برند و 4 درصد از این کودکان نیز
مشکلاتی مانند استرس و افسردگی دارند.راه‌های متعددی برای تشخیص
مشکلات روانی در کودکان وجود دارد که مهمترین آن‌ها ناراحتی مداوم و
نگرانی‌های بی‌دلیل کودک است که به موضوع خاصی مربوط نمي‌شود.همچ

ادامه مطلب  

۱۰۱۵  

سلامنميخواستم با حرفای ناراحت کننده شروع کنم اما اولین خبر امروز صب پیدا شدن باقی اجساد معدنچی های عزیز بود. ۴۲ خانواده داغدار عزیزاشون هستن. ذهنم درگیره. باید سهم خودم رو انجام بدم. یه کار خیری که ثوابش به اونها برسه. فعلا نميدونم. ترجیح ميدم معنوی باشه.‌اما اگه چیزی به ذهنم رسید به شما هم ميگماز فندک بگم که تا اینجا بچه خوبی بوده. یه چیزایی هست که باید به مرور زمان بهش بگم. فعلا ميخوام استرس محل کار جدیدش از بین بره بعد روی سرعت عملش کار کنیم

ادامه مطلب  

۱۰۱۵  

سلامنميخواستم با حرفای ناراحت کننده شروع کنم اما اولین خبر امروز صب پیدا شدن باقی اجساد معدنچی های عزیز بود. ۴۲ خانواده داغدار عزیزاشون هستن. ذهنم درگیره. باید سهم خودم رو انجام بدم. یه کار خیری که ثوابش به اونها برسه. فعلا نميدونم. ترجیح ميدم معنوی باشه.‌اما اگه چیزی به ذهنم رسید به شما هم ميگماز فندک بگم که تا اینجا بچه خوبی بوده. یه چیزایی هست که باید به مرور زمان بهش بگم. فعلا ميخوام استرس محل کار جدیدش از بین بره بعد روی سرعت عملش کار کنیم

ادامه مطلب  

"از ماست که برماست"  

باز هم پرونده سفر شماره 2242 جلوی روم بازه و بعد از گذشتن حدود شش ماه از اتمام سفر  ، هنوز قرار داد ش رو ندارم .  با مسئولش تماس مي گیرم .- سلام آقای شهروزی ، روز تون بخیر . - سلام خانم ، روز شما هم بخیر . - در خصوص سفر شماره 2242 چیزی خاطرتون هست؟ - خیلی قدیميه که !!چی بود جریانش؟ - بله ، قدیمي شده ، ولی متاسفانه من هنوزم قرارداد اصلاح شده ی سفر رو ندارم . اگر خاطرتون باشه ، قرار داد با یه چارترر ایرانی بود ولی به دلایلی که این روزها زیاد

ادامه مطلب  

"از ماست که برماست"  

باز هم پرونده سفر شماره 2242 جلوی روم بازه و بعد از گذشتن حدود شش ماه از اتمام سفر  ، هنوز قرار داد ش رو ندارم .  با مسئولش تماس مي گیرم .- سلام آقای شهروزی ، روز تون بخیر . - سلام خانم ، روز شما هم بخیر . - در خصوص سفر شماره 2242 چیزی خاطرتون هست؟ - خیلی قدیميه که !!چی بود جریانش؟ - بله ، قدیمي شده ، ولی متاسفانه من هنوزم قرارداد اصلاح شده ی سفر رو ندارم . اگر خاطرتون باشه ، قرار داد با یه چارترر ایرانی بود ولی به دلایلی که این روزها زیاد

ادامه مطلب  

سری اهنگ های بی کلام غمگین رضا : اهنگ Fire از Brian Crain (اهنگ 2)!  

دومين اهنگ دنیای بی کلام غمگین رضا...اگه مي خواهید که واقعا وارد این دنیا بشید ، خواهشا هر اهنگی که ميزارم رو با هندزفری گوش بدید.وگرنه نميفهميد چین اینا.خودشم چن بار پشت سر هم گوش کنید  و هنگام گوش دادن به حوادث قبلی زندگی و حوادث گريه اور فک کنین.ميبینین چه دنیای قشنگیه.هر روز یه اهنگ قرار ميگیره و اگه ميخوایید کل این اهنگای گلچین منو دانلود کنید ، (اون موقعست که وارد این دنیا شدین) از بخش منو سایت ، دنیای بی کلام رو بزنینواسه دا

ادامه مطلب  

سری اهنگ های بی کلام غمگین رضا : اهنگ Fire از Brian Crain (اهنگ 2)!  

دومين اهنگ دنیای بی کلام غمگین رضا...اگه مي خواهید که واقعا وارد این دنیا بشید ، خواهشا هر اهنگی که ميزارم رو با هندزفری گوش بدید.وگرنه نميفهميد چین اینا.خودشم چن بار پشت سر هم گوش کنید  و هنگام گوش دادن به حوادث قبلی زندگی و حوادث گريه اور فک کنین.ميبینین چه دنیای قشنگیه.هر روز یه اهنگ قرار ميگیره و اگه ميخوایید کل این اهنگای گلچین منو دانلود کنید ، (اون موقعست که وارد این دنیا شدین) از بخش منو سایت ، دنیای بی کلام رو بزنینواسه دا

ادامه مطلب  

صد و یک چیزی که باید به خاطر آنها در زندگی خود ممنون باشید  

[ad_1] ممنون بودن برای چیزی که داریم و کسی که به عنوان یک فرد هستیم، یک پاداش در حق خود اســت؛ البته که چیزهای این چنینی زیادی وجود دارند که ما باید به خاطر آنها ممنون باشیم. به این دلیل این مقاله تصميم گرفته که 101 چیزی را که باید یک فرد به خاطر آنها در زندگی خودش ممنون باشد گرد آوری کند و برای شما لیست کند. "برخی افراد هميشه از این که گلهای رز تیغ دارند ناله مي‌کنند، من ممنونم برای این که خارها رز دارند." آلفونز کار چرا ما زندگی را بیش از حدی ک

ادامه مطلب  

"ایران در ماتم عزیزان خود می گرید "  

در ماتم از دست دادن عزیزان هموطنم بودم ، که خبر در گذشت ناگهانی و تلخ عارف لرستانی عزیز را شنیدم . سالهای سال با بازی زیبا و درخشان عارف ، از خنده روده بر مي شدم ، حالا چقدر گريه کنم که داغ جای خالیش در طنز های مهران مدیری توانا،  کمي خنک شود ؟؟

ادامه مطلب  

"ایران در ماتم عزیزان خود می گرید "  

در ماتم از دست دادن عزیزان هموطنم بودم ، که خبر در گذشت ناگهانی و تلخ عارف لرستانی عزیز را شنیدم . سالهای سال با بازی زیبا و درخشان عارف ، از خنده روده بر مي شدم ، حالا چقدر گريه کنم که داغ جای خالیش در طنز های مهران مدیری توانا،  کمي خنک شود ؟؟

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1