پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراري 25 – 15 ساله شهر تهران دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراري 25 – 15 ساله شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 58 چکیده : ویژگی های

ادامه مطلب  

پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران  

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;} پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراري 25 – 15 ساله شهر تهران دانلود پایان نامه آماده دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراري 25 – 15 ساله شهر تهران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 58 چکیده : ویژگی های

ادامه مطلب  

ماجراجویی تازه اسب سیاه  

سیناپرس: فراري اعلام کرده که در سال 2021 نخستین خودروی خود در کلاس «کراس اوور» را به دنیا معرفی می کند.

شاید بسیاری، اطلاعات کافی درباره کراس اوورها نداشته باشند. این دسته
از خودروها مفهوم تازه ای در صنعت خودروسازی به حساب می آیند که تلفیقی
هنرمندانه از خودروهای شاسی بلند و سواری بوده و جالب اینکه بخش قابل توجهی
از بازار خودروهای شاسی بلند را در قبضه گرفته اند تا جایی که این روزها
در آمریکا بسیاری از خانواده ها سوار بر کراس اوورها می شوند ی

ادامه مطلب  

ماجراجویی تازه اسب سیاه  

سیناپرس: فراري اعلام کرده که در سال 2021 نخستین خودروی خود در کلاس «کراس اوور» را به دنیا معرفی می کند.

شاید بسیاری، اطلاعات کافی درباره کراس اوورها نداشته باشند. این دسته
از خودروها مفهوم تازه ای در صنعت خودروسازی به حساب می آیند که تلفیقی
هنرمندانه از خودروهای شاسی بلند و سواری بوده و جالب اینکه بخش قابل توجهی
از بازار خودروهای شاسی بلند را در قبضه گرفته اند تا جایی که این روزها
در آمریکا بسیاری از خانواده ها سوار بر کراس اوورها می شوند ی

ادامه مطلب  

ماجراجویی تازه اسب سیاه  

سیناپرس: فراري اعلام کرده که در سال 2021 نخستین خودروی خود در کلاس «کراس اوور» را به دنیا معرفی می کند.

شاید بسیاری، اطلاعات کافی درباره کراس اوورها نداشته باشند. این دسته
از خودروها مفهوم تازه ای در صنعت خودروسازی به حساب می آیند که تلفیقی
هنرمندانه از خودروهای شاسی بلند و سواری بوده و جالب اینکه بخش قابل توجهی
از بازار خودروهای شاسی بلند را در قبضه گرفته اند تا جایی که این روزها
در آمریکا بسیاری از خانواده ها سوار بر کراس اوورها می شوند ی

ادامه مطلب  

ماجراجویی تازه اسب سیاه  

سیناپرس: فراري اعلام کرده که در سال 2021 نخستین خودروی خود در کلاس «کراس اوور» را به دنیا معرفی می کند.

شاید بسیاری، اطلاعات کافی درباره کراس اوورها نداشته باشند. این دسته
از خودروها مفهوم تازه ای در صنعت خودروسازی به حساب می آیند که تلفیقی
هنرمندانه از خودروهای شاسی بلند و سواری بوده و جالب اینکه بخش قابل توجهی
از بازار خودروهای شاسی بلند را در قبضه گرفته اند تا جایی که این روزها
در آمریکا بسیاری از خانواده ها سوار بر کراس اوورها می شوند ی

ادامه مطلب  

ماجراجویی تازه اسب سیاه  

سیناپرس: فراري اعلام کرده که در سال 2021 نخستین خودروی خود در کلاس «کراس اوور» را به دنیا معرفی می کند.

شاید بسیاری، اطلاعات کافی درباره کراس اوورها نداشته باشند. این دسته
از خودروها مفهوم تازه ای در صنعت خودروسازی به حساب می آیند که تلفیقی
هنرمندانه از خودروهای شاسی بلند و سواری بوده و جالب اینکه بخش قابل توجهی
از بازار خودروهای شاسی بلند را در قبضه گرفته اند تا جایی که این روزها
در آمریکا بسیاری از خانواده ها سوار بر کراس اوورها می شوند ی

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

ایده های یک خرس فراری :))  

وقتی آدم هر روز همان افراد را ببیند،آنها کم کم جزیی از زندگیش می شوندو آن وقت می خواهند که او هم به آدم دیگری تبدیل شود.اگر آدم آنطور که دیگران می خواهد، نشونداز دستش عصبانی خواهند شد،هرکسی فکر می کند که می داند دیگران چگونه باید زندگی کنند.اما هیچکس برای زندگی خود ایده ای ندارد.پائولو کوئلیو

ادامه مطلب  

به حق اسمت!  

بگذار به پای بی‌بضاعتی، این را که این روزها از فرط درد، واژه‌هایم جز به دلیل درد و جز برای درد و جز به قد قامت درد جفت و جور نمی‌شوند؛ اما بگذار مثل این دخترهای معمولی که هردومان همیشه از دچاری به شمایلشان فراري بودیم، دو تا قلب برایت از چشم‌هایم بزند بیرون، و مثل آدم‌های شعر ندیده‌ی شعر نخوانده‌، همان آدم‌های معمولی که پیچ و خم‌های روحشان به پیدا کردن راه کلمات قد نمی‌دهد، برایت بنویسم؛ آمدنت مبارک فاطمه. آمدنت که اگرچه عین رنج بود، م

ادامه مطلب  

به حق اسمت!  

بگذار به پای بی‌بضاعتی، این را که این روزها از فرط درد، واژه‌هایم جز به دلیل درد و جز برای درد و جز به قد قامت درد جفت و جور نمی‌شوند؛ اما بگذار مثل این دخترهای معمولی که هردومان همیشه از دچاری به شمایلشان فراري بودیم، دو تا قلب برایت از چشم‌هایم بزند بیرون، و مثل آدم‌های شعر ندیده‌ی شعر نخوانده‌، همان آدم‌های معمولی که پیچ و خم‌های روحشان به پیدا کردن راه کلمات قد نمی‌دهد، برایت بنویسم؛ آمدنت مبارک فاطمه. آمدنت که اگرچه عین رنج بود، م

ادامه مطلب  

به حق اسمت!  

بگذار به پای بی‌بضاعتی، این را که این روزها از فرط درد، واژه‌هایم جز به دلیل درد و جز برای درد و جز به قد قامت درد جفت و جور نمی‌شوند؛ اما بگذار مثل این دخترهای معمولی که هردومان همیشه از دچاری به شمایلشان فراري بودیم، دو تا قلب برایت از چشم‌هایم بزند بیرون، و مثل آدم‌های شعر ندیده‌ی شعر نخوانده‌، همان آدم‌های معمولی که پیچ و خم‌های روحشان به پیدا کردن راه کلمات قد نمی‌دهد، برایت بنویسم؛ آمدنت مبارک فاطمه. آمدنت که اگرچه عین رنج بود، م

ادامه مطلب  

به حق اسمت!  

بگذار به پای بی‌بضاعتی، این را که این روزها از فرط درد، واژه‌هایم جز به دلیل درد و جز برای درد و جز به قد قامت درد جفت و جور نمی‌شوند؛ اما بگذار مثل این دخترهای معمولی که هردومان همیشه از دچاری به شمایلشان فراري بودیم، دو تا قلب برایت از چشم‌هایم بزند بیرون، و مثل آدم‌های شعر ندیده‌ی شعر نخوانده‌، همان آدم‌های معمولی که پیچ و خم‌های روحشان به پیدا کردن راه کلمات قد نمی‌دهد، برایت بنویسم؛ آمدنت مبارک فاطمه. آمدنت که اگرچه عین رنج بود، م

ادامه مطلب  

چراغ خواب دفع کننده پشه و مگس تیراژه  

چراغ خواب دفع کننده پشه و مگس تیراژه

دستگاه
چراغ خواب و فراري دهنده پشه و مگس تیراژه علاوه بر اینکه یک چراغ خواب دو
حالته با نور سفید و آبی است، باعث فراري دادن مگس و پشه می شود. دور
کننده حشرات تیراژه بهترین وسیله برای رهایی از شر حشرات مزاحم است.ما
همیشه برای در امان ماندن از مزاحمت حشرات، پشه  و مگس دنبال راهی هستیم.
راه های مختلف را هم امتحان کرده ایم مانند اسپری های حشره کش، قرص های
حشره کش و استفاده از سموم مختلف. هر کدام از این روشه

ادامه مطلب  

چراغ خواب دفع کننده پشه و مگس تیراژه  

چراغ خواب دفع کننده پشه و مگس تیراژه

دستگاه
چراغ خواب و فراري دهنده پشه و مگس تیراژه علاوه بر اینکه یک چراغ خواب دو
حالته با نور سفید و آبی است، باعث فراري دادن مگس و پشه می شود. دور
کننده حشرات تیراژه بهترین وسیله برای رهایی از شر حشرات مزاحم است.ما
همیشه برای در امان ماندن از مزاحمت حشرات، پشه  و مگس دنبال راهی هستیم.
راه های مختلف را هم امتحان کرده ایم مانند اسپری های حشره کش، قرص های
حشره کش و استفاده از سموم مختلف. هر کدام از این روشه

ادامه مطلب  

وقتی در متن خیابان سقوط میشوی  

از صداها فراري... از تعدد آدم‌هایی ک صبح تا شب جلوی چشم‌ها می‌ایستند و لب می‌جنبانند. از دویدن. از عقربه‌هایی که سریع می‌چرخند فرار کرده‌ام. در این ارتفاعی که من ایستاده‌ام و کسی پشت سرم نایستاده است. در این ارتفاعی که من ایستاده‌ام و صدای نفس‌های کسی زیر گوشم نیست. می‌خواستم اتفاقی ناگهانی باشی...
                                                                                              نسرینا

ادامه مطلب  

وقتی در متن خیابان سقوط میشوی  

از صداها فراري... از تعدد آدم‌هایی ک صبح تا شب جلوی چشم‌ها می‌ایستند و لب می‌جنبانند. از دویدن. از عقربه‌هایی که سریع می‌چرخند فرار کرده‌ام. در این ارتفاعی که من ایستاده‌ام و کسی پشت سرم نایستاده است. در این ارتفاعی که من ایستاده‌ام و صدای نفس‌های کسی زیر گوشم نیست. می‌خواستم اتفاقی ناگهانی باشی...
                                                                                              نسرینا

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

رهایش کن...  

گاه باید آدم ها را رها کرد به حال خودشان، زیادی به پروپایشان نپیچید،
احوالشان را نپرسید و در حقشان مهرو محبتی نکرد...آن وقت است که میگذاری کمی آزاد
و رها به حال خودشان باشند، کلافه شان نمیکنی و اجازه میدهی اندکی دلتنگت شوند...گاه
پرسه زدن زیاد در زندگی کسی جز دور شدنش از تو ره به جایی نمیبرد...بگذار کمی رها
باشد و حسی درونش ایجاد نشود که راه فراري ندارد که اگر ماند بدانی ماندگار است و
اگر نماند حسرتی به دلت نباشد که محبت کردی و محبتی اما ندیدی اص

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

فرشته سکوت کرد  

«فرشته سکوت کرد» اثر هاینریش بل.
کتاب روایتی از جنگ جهانی دومه. در حقیقت از لحظه ی آتش بس و پایان جنگ شروع میشه. فقر و فقر و فقر و گرسنگی... یه سرباز فراري از جنگ که بعد از بازگشت به شهر با ویرانه های شهرش مواجه میشه و تلاش میکنه از گرسنگی نجات پیدا کنه.
این کتاب اولین اثر هاینریش بل هستش که سال ها پس از مرگش منتشر میشه. ازونجایی که اولین اثرشه، قبل از خوندنش تصورم این بود که احتمالا خیلی جذاب نخواهد بود. ولی واقعا اشتباه میکردم. من واقعا خوشم اوم

ادامه مطلب  

غرق در اندوه  

چشم هایم گریان
و دلم غرق در اندوه زمان
خسته ام
خسته تر از بال پرستوی مهاجر
و دلم خسته تر از جنگل تنها
روشنایی همه رو بسته زما
و عیان ظلمت طاقت فرسا
می لرزم
لرزم از سوز زمستان یخی
که گرفته این زمان را بغل خود
من و یک دفتر و ایزد تنها
و کسی نیست بفهمد غم دل را
دور تا دور پر از آدم و حوا
چه کند این دل من
باز بجوید او را
برس ای ایزد رحمان و بگیر دست دلم را
دل من غرق زمان بی تواست
دل من فسرده و بیمار است
دل من غرق تمنای نفس های همه یاد تو است
من تنها و دیار

ادامه مطلب  

دانلود اهنگ حامدزمانی به نام شمشیر  

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی به نام شمشیر
Download New Music Hamed Zamani – Shamshir
متن آهنگ شمشیر حامد زمانی
دیگه هیچ اسب سفیدی هوس تاخت نداره بازی خوردیم بازی خورده برد یا باخت نداره
مردای نبر اسباشونو دست گاری میدن میشناسم سوارایی رو که دارن سواری میدن
از شجاعت ادعاهاشو به حد کافی دارن هر کدوم تو پستو چندتا سپر اضافی دارن
این وسط یه ترسی تو جونمه که همش باهامه من یه شمشیر دارم که یادگاری آقامه
من یه شمشیر دارم حرف داره درد داره هوس بریدن ریشه ی نامرد داره


ادامه مطلب  

فضاسازی دشمن علیه انقلاب و جمهوری اسلامی  

لاش بی‌وقفه‌ی سیا، موساد، دستگاه اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس و هزینه شدن
دلارهای نفتی قارون‌ها برای فضاسازی علیه انقلاب و جمهوری اسلامی
در تمام طول سال، صدها شبکه‌ی ماهواره‌ای، فضای مجازی و ورشکستگان فراري از
ایران، به تحقیر و تضعیف و متهم‌سازی نظام مشغولند اما حضور عظیم ملت
همچون باران رحمت الهی، در روز ۲۲ بهمن این فضای غبارآلود را پاکیزه می‌کند
و همچون رودخانه‌ای زلال و مبارک، آلودگی‌ها را می‌زداید.
رهبر انقلاب اسلامی، حضور پرشک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1