منابع و اقتصاد کلان خلیج فارس  

مـوقـعـیـّت تـجارى مناسب این منطقه ، باعث اهمیّت آن به عنوان مركز تجارى یا راه ارتباطى بین شرق و غرب شده است .
بـازار مـنـطـقـه خـلیـج فـارس ، هـمـچنان ارزش خود را به عنوان بازار فروش خدمات و كالاهاى مـثـرفـى و سـرمـایـه اى و یـا بـازار سـرمـایـه حـفـظ كـرده و نـقـش بـسـیـار حـسـّاسـى را در تـعـادل تراز پرداختهاى خارجى كشورهاى جهان (بخصوص كشورهاى صنعتى غرب و ژاپن به عهده دارد.
اهـمـیـّت دیـگـر خـلیـج فـارس به وجود منابع غنىّ معدنى و غذای

ادامه مطلب  

جایگاه دریای عمان  

 
عمان پهنه آبی است که خلیج فارس را به اقیانوس هند متصل می‌کند
دریای عمان، پیشروی آب اقیانوس هند است به داخل خشکی در جنوب غربی آسیا.
کشورهای ایران و پاکستان در شمال آن و کشورهای عمان و امارات در جنوب آن قرار دارند.
دریای عمان از سمت غرب توسط تنگه هرمز به خلیج فارس و از سمت شرق و جنوب شرقی به دریای عرب و اقیانوس هند وصل می‌شود.
در جنوب دریای عمان کشور عمان قرار دارد. طول ساحل ایران در امتداد دریای عمان، از خلیج گواتر تا بندر عباس، 784 کیلومتر اس

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1