نرم افزار فیلم برداری از دسکتاپ ZD Soft Screen Recorder 10.2.8

نرم افزار فیلم برداری از دسکتاپ ZD Soft Screen Recorder 10.2.8

ZD Soft Screen Recorder

ZD Soft Screen Recorder نرم افزاری با عملکرد بالا برای ضبط صفحه نمایش است که درست مانند یک دوربین فیلم برداری واقعی عمل می کند. دوربین های واقعی قادرند تا موضوعات بسیار زیادی را در جهان پیرامون و نیز اتفاقات صورت گرفته در صفحه نمایش کامپیوتر را ثبت کنند. اما ZD Soft Screen Recorder تنها قادر است تا اتفاقات رخ داده در صفحه نمایش کامپیوتر را بسیار بهتر از دوربین های فیلم برداری واقعی ثبت کند. زیرا این نرم افزار به صورت شفاف، پیکسل به پیکسل، رنگ ۱۰۰% واقعی، عدم مداخله، بدون لرزش و سر و صدا ضبط می کند.


خلیج دانلود
منبع این نوشته : منبع
recorder ,soft ,screen ,برداری ,فیلم ,واقعی ,soft screen ,screen recorder ,فیلم برداری ,صفحه نمایش ,نمایش کامپیوتر ,soft screen recorder ,صفحه نمایش کامپیوتر ,فیلم برداری واقعی